Transbaltica


Wydawca Vilnius Gediminas Technical University Press TECHNIKA
ISSN 2029-2376
e-ISSN 2029-2384
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kuranowski, Aleksander
Reliable determination of impact velocity on the basis of indications of the speedometer stopped after the collision
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/