Materials Testing


Wydawca Carl Hanser
ISSN 0025-5300
e-ISSN 2195-8572
Impact Factor dla czasopisma 0.184 (od 2012)
0.273 (od 2013)
0.335 (od 2014)
0.266 (od 2015)
0.418 (od 2016)
0.521 (od 2017)
0.573 (od 2018)
0.799 (od 2019)
1.589 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Wassilkowska, Anna; Skowronek, Tadeusz; Rybicki, Stanisław
Microstructure investigation of premature corroded heat exchanger plates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Testing
Data wydania: 2016
ISSN: 0025-5300
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.418
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/