Monografie, Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu


Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja"
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Hodor, Katarzyna; Wilkosz-Mamcarczyk, Magdalena
Rola strefy sacrum w turystyce pielgrzymkowej na przykładzie wybranych obiektów powiatów wadowickiego oraz krakowskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Langer, Piotr
Dziedzictwo salinarne jako element atrakcyjności turystycznej regionów solnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Hodor, Katarzyna
Region Toskanii jako przykład obszaru o wyjątkowym potencjale turystycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Mitkowska, A.; Hodor, K.
Średniowieczno-barokowy krajobraz Pilicy na "Szlaku Orlich Gniazd" w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/