Poradnik Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Inwestora


Wydawca Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB
ISSN 1426-7209
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Ligęza, Wiesław; Kisilewicz, Tomasz
Zawilgocenie ścian następstwem zmian technologii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/