Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński


Wydawca Uniwersytet Jagielloński
ISSN 0239-6017
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3


Ćwiczenia z podstaw chemii i analizy jakościowej dla studentów I roku chemii : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Reizer, Anna
Data wydania: 1996
Szczepaniec-Cięciak, Elżbieta; Lehman, Ryszard; Dąbrowska, Barbara
Niebezpieczne substancje chemiczne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1995

Ćwiczenia z podstaw chemii : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Cęckiewicz, Stanisław
Data wydania: 1985
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/