Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński


Wydawca Uniwersytet Jagielloński
ISSN 0239-782X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Dąbrowska, Barbara
Równowagi fazowe w układach zawierających halogenowęglowodory w niskich temperaturach
Typ: książka
Data wydania: 1995
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/