Praktyczne Komentarze LEX


Wariant tytułu Komentarze Praktyczne
Wydawca Wolters Kluwer
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Goleń, Grzegorz ; Fogel, Anna; Staniewska, Anna
Ustawa krajobrazowa : komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
Typ: książka
Redaktor: Fogel, Anna
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/