Zarządzanie / Exante Training & Consulting


Wariant tytułu Zarządzanie
Wydawca Exante
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Grzesica, Dariusz
Analiza konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych – nowe podejście
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Gwóźdź-Lasoń, Monika
Badanie i analiza ZEI – zerowego etapu inwestycji określającego nośność podłoża gruntowego jako atrybutu mającego wpływ na wartość całej inwestycji budowlanej i determinującego istotne czynniki wpływające na strategiczne podejmowania decyzji menedżerskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/