Prace Naukowe Studentów


Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Majka, Tomasz M.; Jaglarz, Janusz; Majka, Marcin; Pielichowski, Krzysztof
Pomiar właściwości fizycznych nanokompozytów poliamid-6/montmorylonit (PA-6/MMT) metodami nieinwazyjnymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2013
Bogdał, Dariusz; Dworakowska, Sylwia; Majka, Tomasz
Otrzymywanie biodiesla z rzepaku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Dworakowska, Sylwia; Leszczyńska, Agnieszka; Majka, Tomasz; Pielichowski, Krzysztof
Optymalizacja procesu suszenia poliamidu-6 w warunkach laboratoryjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Majka, Tomasz M.
Wykorzystanie nowoczesnych maszyn przetwórczych do sporządzania nanomateriałów polimerowych o polepszonych właściwościach mechanicznych i termicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/