Structural and Computational Mechanics Book Series


Wydawca Società Editrice Esculapio (Bologna)
ISSN 2421-2822
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Sikoń, Marek; Bidzinska, Ewa; Marcinowski, Jacek
Application of the mechanics of electrons in the analysis of intermolecular interactions in nanocomposites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2017
Korniejenko, Kinga; Mikuła, Janusz; Łach, Michał
Possibilities of implementation the fiber-reinforced alcali-activated materials for hydraulic structures
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/