International Planning History Society Proceedings


Wydawca TU Delft Open
ISSN 2468-6948
e-ISSN 2468-6956
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Motak, Maciej
Ebenezer Howard's ideas in relation to the planning of Krakow: a short history
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/