Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie


Wydawca Oficyna Wydawnicza Text
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Myczkowski, Zbigniew
Zintegrowana ochrona: przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. Spojrzenie leśnika – śp. Profesora Stefana Myczkowskiego i jego kontynuacja w pracach krakowskiej szkoły architektury krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Myczkowski, Zbigniew
Ochrona piękna w Krakowie – projekt: Nowa Huta – Park Kulturowy : debata XI, 24.10.2016
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Borowik, Regina; Borowik, Barbara
Pozafinansowy kapitał organizacji i jego kondycja w sytuacji po kryzysie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/