Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN


Wydawca Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
ISSN 0079-3493
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Gołąb-Korzeniowska, Monika
Tereny otwarte krakowskiego obszaru metropolitalnego (potencjał a realia planistyczne)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Problemy i szanse przebudowy małego miasta w obszarze oddziaływania Krakowa (przykład Słomnik)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/