Materiali di Architettura e di Urbanistica = Architecture and Urban Planning Materials


Wariant tytułu Materiali di Architettura e di Urbanistica
Wydawca Mimesis
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Franta, Julian
Città alveare e nidi urbani
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/