Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki


Wydawca Fundacja "Matematyka dla wszystkich"
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Strycharz-Szemberg, Beata; Wójcik, Daniel
Z laboratorium matematyka : przykładowe zajęcia z analizy matematycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Strycharz-Szemberg, Beata; Wójcik, Daniel
Dobrze pytać – znaczy uczyć dobrze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/