Agricultural Issues and Policies


Wydawca Nova Science Publishers
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Innovative bio-products for agriculture : pig manure utilization and treatment
Typ: książka
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/