Monografia / Politechnika Świętokrzyska. Architektura


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Strzelecka-Seredyńska, Monika
Zrównoważona modernizacja zabudowy mieszkaniowej dla seniorów we współczesnym mieście
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Strzelecka-Seredyńska, Monika
Architektura mieszkaniowa dla seniorów przyjazna dla środowiska naturalnego : przykłady realizacji skandynawskich, francuskich, angielskich i hiszpańskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Strzelecka-Seredyńska, Monika
Architektura mieszkaniowa dla seniorów przyjazna dla środowiska naturalnego : przykłady realizacji szwajcarskich, austriackich i niemieckich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/