Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology


Wariant tytułu Problemy Ekologii Krajobrazu
Wydawca Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ISSN 1899-3850
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2012)
5 (od 2013)
8 (od 2015)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Myczkowski, Zbigniew
Kompozycyjne i architektoniczne wyznaczniki tożsamości krajobrazów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Myczkowski, Zbigniew
Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizjonomiczno-estetycznym : założenia klasyfikacji i oceny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/