Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology


Wariant tytułu Problemy Ekologii Krajobrazu
Wydawca Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ISSN 1899-3850
Lista MNiSW B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2012)
5 (od 2013)
8 (od 2015)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Myczkowski, Zbigniew
Kompozycyjne i architektoniczne wyznaczniki tożsamości krajobrazów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Myczkowski, Zbigniew
Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizjonomiczno-estetycznym : założenia klasyfikacji i oceny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/