Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów


Wydawca Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej
ISSN 2391-632X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Golański, Grzegorz; Zieliński, Adam; Pietryka, Izabela; Urbańczyk, Paweł
Stale do pracy w podwyższonej temperaturze
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Żyra, Agnieszka
Ocena możliwości wykorzystania sygnału emisji akustycznej w obróbce elektroerozyjnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krenich, Stanisław
Wielowątkowe obliczenia ewolucyjne w procesie optymalnego projektowania konstrukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/