Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie


Wydawca Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Bojęś-Białasik, Anna; Niemiec, Dariusz
Opactwa w Lubiążu, Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Kadłuczka, Andrzej; Stala, Klaudia
Romańska budowla w Sobótce-Górce w świetle ostatnich badań
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/