Architecture for the Society of Knowledge


Wydawca Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ISSN 2450-8918
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Butelski, Kazimierz
The modern prototype, as a unique model of the building
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/