Studia Krajobrazowe / Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski


Wariant tytułu Studia Krajobrazowe
Wydawca Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Mantey, Dorota; Kępkowicz, Agnieszka; Lasiewicz-Sych, Angelika
Kształtowanie przestrzeni publicznej suburbiów w kontekście integracji społecznej – wyzwania badawcze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/