Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie = Monographs of the University of Ecology and Management in Warsaw


Wariant tytułu Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
Wydawca Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Myczkowski, Zbigniew
Recenzja dorobku pleneru fotograficznego Konferencji KRAJart 2015 "Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu"
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Haupt, Patrycja
Cechy zrównoważone współczesnych krakowskich osiedli mieszkaniowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Haupt, Patrycja
Przestrzeń odzyskiwana. Możliwości wdrażania technologii zrównoważonych w przestrzeniach wspólnych dzielnic mieszkaniowych na podstawie doświadczeń w realizacji projektu USER
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/