Nauki Techniczne – Budownictwo / Politechnika Świętokrzyska


Wariant tytułu Nauki Techniczne / Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Gaca, Stanisław; Tracz, Marian
Diagnostyka dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Stypuła, Krzysztof
Problemy oddziaływań dynamicznych na konstrukcje w działalności rzeczoznawcy budowlanego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/