Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią


Wariant tytułu Sympozja i Konferencje
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Gołębiowski, Tomisław
Modelowanie numeryczne procesów dynamicznego i termicznego powstałych wskutek wybuchu metanu w wyrobisku korytarzowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Pilecka, Elżbieta; Gołębiowski, Tomisław; Góralski, Michał
Podstawy analizy ryzyka w przedsięwzięciach geotechnicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Pilecki, Zenon; Pilecka, Elżbieta; Gołębiowski, Tomisław
Możliwości zastosowania metod geofizycznych do obserwacji wyrobisk specjalnego przeznaczenia
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/