Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia


Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 2450-7741
e-ISSN 2300-4460
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
5 (od 2019)
DOI 10.18276/frfu
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Młynarski, Stanisław
Efektywność eksploatacji i odnowa składników majątku trwałego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Data wydania: 2018
ISSN: 2300-4460
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Młynarski, Stanisław
Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-4460
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Młynarski, Stanisław
Zarządzanie majątkiem trwałym w ujęciu zmian trwałości i niezawodności jego składników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Data wydania: 2016
ISSN: 2300-4460
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/