Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica


Wydawca Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
ISSN 0373-8558
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/