Studia Kulturoznawcze


Wydawca Wydaw. Fundacji Humaniora
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Winskowski, Piotr
The belly and the mind of the architect at the threshold of the 21st century
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Lasiewicz-Sych, Angelika
Obraz dialektyczny nowej architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
Winskowski, Piotr; Stanek, Łukasz
Idea szklanego domu i przemiany dekonstrukcji w architekturze lat 90
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/