Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Seria główna Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej


Publikacje w tym tytule: 23
poprzednie
12

Solska, Małgorzata
Humanizm architektury socjotechnicznej w kontekście kształtowania przestrzeni kulturowej środowiska życia człowieka
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Kupiec-Hyła, Danuta
Tożsamość budownictwa z gliny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Lenartowicz, Krzysztof
Architektura naturalnie ukształtowana. Zarys teorii projektowania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/