Nanotechnology Innovation & Applications


Wydawca Wiley
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowska, Kinga; Pielichowski, Krzysztof
Phase change nanomaterials for thermal energy storage
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/