Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej


Wydawca Nakładem Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej