Österreichische Computer Gesellschaft


Wariant tytułu Schriftenreihe der Österreichischen Computer Gesellschaft
Wydawca Österreichische Computer Gesellschaft
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Górski, Michał; Górska, Renata A.
Visual science integration into architectural design process
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/