Komunikacja Społeczna w Edukacji


Wydawca Wydaw. Adam Marszałek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Węc, Klaudia
Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym : radykalność humanistyczna teorii i praktyki pedagogicznej : konteksty nie tylko Lacanowskie
Typ: książka
Data wydania: 2012

Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach : wielowymiarowe zagrożenia bezpieczeństwa
Typ: książka
Redaktor: Czerwiński, Kazimierz, Fiedor, Marian, Węc, Klaudia
Data wydania: 2011
Węc, Klaudia
Znaczenie kompetencji komunikacyjnych w sytuacjach granicznych. Symboliczny wymiar języka w praktyce wychowawczej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011

Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji
Typ: książka
Redaktor: Czerwiński, Kazimierz, Maliszewski, Wojciech J., Węc, Klaudia
Data wydania: 2011
Węc, Klaudia
Kompetencje psychoanalityczne w budowaniu dialogu wychowawczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Węc, Klaudia
Przeniesienie jako przeszkoda komunikacyjna w dyskursie edukacyjnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2007
Węc, Klaudia
Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym : radykalność humanistyczna teorii i praktyki pedagogicznej : konteksty nie tylko Lacanowskie
Typ: książka
Data wydania: 2007
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/