Wokół Kompetencji


Wydawca Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Węc, Klaudia
Fantazmatyczny świat podmiotu w psychoanalitycznej koncepcji Jacquesa Lacana
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/