Environmental Engineering


Wariant tytułu International Conference on Environmental Engineering (ICEE) Selected papers
Wydawca VGTU Press "Technika"
ISSN 2029-7106
e-ISSN 2029-7092
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
20 (od 2023)


Publikacje w tym tytule: 2

Okraszewska, Romanika; Jamroz, Kazimierz; Bauer, Marek; Birr, Krystian; Gobis, Anna
Identification of risk factors for collisions involving cyclists based on Gdansk example
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skrzypczak, Izabela; Kokoszka, Wanda; Kogut, Janusz
The impact of landslides on local infrastructure and the environment
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/