Przebudzenia Humanistyczne. Kolokwia


Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Węc, Klaudia
Granice i transgresje współczesnego wychowania a symboliczne wyzwania dla pedagogiki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/