Biblioteka Res Publiki Nowej


Wydawca Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kusińska, Elżbieta
Obiekty kulturotwórcze a elementy natury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/