IABSE Symposium Report


Wydawca International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
ISSN 2221-3783
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Ginda, Grzegorz; Maślak, Mariusz
Assessment of factors influencing the fire safety for building users
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2006
Ginda, Grzegorz; Maślak, Mariusz
Assessment of factors influencing the fire safety for building users
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Kogut, Janusz; Degrande, Geert; Haegeman, Wim; Karl, Lutz
In situ vibration measurements on the high speed track L2 Brussels-Köln
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2003
Kogut, Janusz; Degrande, Geert; Haegeman, Wim; Karl, Lutz
In situ vibration measurements on the high speed track L2 Brussels-Köln
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/