Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku


Wydawca Wyższa Szkoła Bankowa

CeDeWu
ISSN 1899-9867
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2012)
5 (od 2013)
6 (od 2015)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Ludwin, Krzysztof; Rymaniak, Janusz
Kody kolorystyczne w architekturze jako narzędzie zarządzania w opinii pracowników
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/