Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ISSN 1426-9724
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2


Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2013

Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2011
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/