Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ISSN 1426-9724
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2


Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2013

Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2011
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/