Polish Journal for Sustainable Development


Wydawca Uniwersytet Rzeszowski

Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Oddział
ISSN 2450-3746
e-ISSN 2451-2672
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2015)
6 (od 2017)
5 (od 2019)
DOI 10.15584/pjsd
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Ściężor, Tomasz
Propagacja sztucznego oświetlenia naziemnego w atmosferze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal for Sustainable Development
Data wydania: 2017
ISSN: 2451-2672
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/