Book of Expanded Abstracts = Caderno de Resumos Expandidos


Wariant tytułu Book of Abstracts = Caderno de Resumos
Wydawca Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana
ISSN 2178-2539
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kozien-Wozniak, Magdalena
Theatres of interference
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/