TUB-Dokumentation


Wydawca Technische Universität Berlin
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Dyląg, Michał; Maszek, Ludwik
Odemglacze siatkowe płaskie w procesie odemglania gazu z mgieł olejowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1982
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/