Warsztaty Menedżerskie


Wydawca POLTEXT
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Choroszczak, Jerzy; Mikulec, Marek
Pomoc publiczna a rozwój firmy : szanse i zagrożenia
Typ: książka
Data wydania: 2009
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/