IFAC Proceedings Volumes


Wydawca Elsevier
ISSN 1474-6670
e-ISSN 2589-3653
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bubniak, Grzegorz; Góralczyk, Marcin; Karp, Mariusz; Kokosiński, Zbigniew
A hardware implementation of a generator of (N,K)-combinations
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Uhl, Tadeusz; Mrozek, Zbigniew; Petko, Maciej
Rapid control prototyping for flexible arm
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/