INTED Proceedings


Wydawca IATED Academy
ISSN 2340-1079
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Banet, K.
Urban planning marathon – 24-hour workshops as a new way to learn project development
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Makowska, Beata
Freehand drawing education at the Faculty of Architecture – innovations in teaching methodology
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Makowska, Beata
Teaching freehand drawing at the Faculty of Architecture in the context of technological change
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/