Práce a Studie Ústavu Vodních Staveb FAST VUT v Brně


Wydawca ECON Publishing
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Zielina, Michał; Edel, Roman; Dąbrowski, Wojciech
Design methods of rain intensity with application to the Czech Republic borders
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/