The Astronomical Reports


Wydawca Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
ISSN 0208-9416
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)