ARGESIM Report


Wydawca ARGESIM Publisher
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Layer, Edward; Tomczyk, Krzysztof
Shapes and algorithm for determining signals maximising the absolute value of error
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/