Forum Urbes Medii Aevi


Wydawca Archaia Brno o.p.s.
ISSN 1803-1749
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Bojęś-Białasik, Anna; Czechowicz, Jacek
Late Romanesque convent church of the Norbertine sisters in Zwierzyniec in Cracow in the light of architectural research from 2010–2011
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Bojęś-Białasik, Anna; Niemiec, Dariusz
Medieval ceramics techniques in architecture of Cracow's Dominicans
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/